GetUSB.info Logo

Industrieel besturingssysteem USB-flashdrive ontworpen voor ICS-beveiliging

USB-flashdrive met industrieel besturingssysteem ontworpen voor ICS-beveiliging

De vierde industriële revolutie of “Industrie 4.0” is een term die wordt gebruikt om de huidige trend met industriële besturingssystemen (ICS) te categoriseren en hoe deze machines met elkaar en met mensen omgaan.

Het vierde tijdperk van de ‘industrie’ combineert hardware, software en biologie en benadrukt de vooruitgang in communicatie en connectiviteit. Wanneer de term IoT (Internet of Things) wordt gebruikt, is dit het type voorbeeld dat van toepassing is. USB-flashdrives voor industrieel besturingssysteem die zijn ontworpen voor ICS-beveiliging zijn van cruciaal belang voor industriële systemen en hoe ze worden beheerd door hun eigenaren. De sleutel wanneer een USB-stick in een besturingssysteem wordt geïntroduceerd, is beveiliging. Zonder veiligheid zou men de controle over het industriële systeem kunnen verliezen en uiteindelijk risico’s introduceren in een bevolking of regio.

Laten we eerst een korte samenvatting geven van de eerste drie fasen van de industriële revolutie, voordat we Industrie 4.0 en gegevensopslag nader bekijken.

Eerste industriële revolutie

De eerste industriële revolutie werd gekenmerkt door een overgang van handmatige productiemethoden naar machines door het gebruik van stoomkracht en waterkracht. De integratie van deze nieuwe technologieën nam veel tijd in beslag en overspant een periode tussen 1760 en 1840 voor Europa en de Verenigde Staten. De eerste fase had de grootste impact op virtuele industriële kanalen zoals textielproductie, ijzerproductie, landbouw en mijnbouw (in het algemeen).

Tweede industriële revolutie

De Tweede Industriële Revolutie, ook wel de Technologische Revolutie genoemd, is de periode tussen 1871 en 1914. In deze periode werden uitgebreide spoorweg- en telegraafnetwerken aangelegd die een snellere overdracht van mensen mogelijk maakten en met de komst van elektriciteit de uitwisseling van communicatie en ideeën. Door de introductie en uitbreiding van elektrische netwerken konden fabrieken moderne productielijnen ontwikkelen.

Derde industriële revolutie

De derde industriële revolutie, ook wel de digitale revolutie genoemd, vond plaats aan het einde van de 20e eeuw. Met een vertraging van de industrialisatie en technologische vooruitgang in vergelijking met voorgaande perioden, de derde fase van de ontwikkeling in digitale technologie. De Z1-computer, die binaire getallen met drijvende komma en Booleaanse logica gebruikte, was een duidelijke indicator dat de digitale vooruitgang de derde industriële fase zou bepalen.

Vierde industriële revolutie

De term “Industrie 4.0” of afgekort tot I4.0 of gewoon I4 was een uitdrukking die door de Duitse regering werd geïntroduceerd en is een poging om de automatisering van de productie te definiëren en te bevorderen. Bijvoorbeeld het vermogen van apparatuur om zichzelf te optimaliseren, zelfconfiguratie, zelfdiagnose en cognitiebeslissingen te nemen om de productiviteit te verhogen en tegelijkertijd de tussenkomst van menselijke besluitvorming te verminderen.

De vierde fase van de industriële revolutie staat momenteel in de kinderschoenen. Een groot deel van de revolutie zal afhangen van kunstmatige intelligentie en hoe deze industriële systemen met elkaar in verbinding staan ??en met elkaar communiceren, bijvoorbeeld via de eerder genoemde IoT-technologie.

Sinds I4 net begint, is het intern verbonden proces nog steeds niet gedefinieerd en geïntegreerd in industriële besturingssystemen. Vanwege deze fase van het proces zijn fysieke apparaten zoals beveiligde USB-flashstations voor ICS nog steeds van cruciaal belang.

Het risico bij een USB-stick in een besturingssysteem is de kans dat een virus of malware het besturingssysteem infecteert. De beste manier om het risico uit te sluiten, is ervoor te zorgen dat er geen virus op de flashdrive staat. De enige manier om te verzekeren dat een virus niet op een flashdrive komt die wordt gebruikt met industriële controlesystemen, is te garanderen dat de USB-flashdrive tegen schrijven is beveiligd of alleen-lezen is. Wanneer de ICS USB-flashdrive alleen-lezen is, kan het virus zichzelf niet op de flashdrive schrijven.

Bij het onderzoeken van verschillende ICS USB-flashdrive-oplossingen hebben we er twee gevonden die buitengewoon goed werken. De oplossingen die we hebben gevonden, zijn gebaseerd op hardware, wat het veiligste type technologie is.

Disc-licentie is een product waarbij de USB een lege CD-ROM USB-flashdrive is. de fabrikant van het industriële besturingssysteem, bijvoorbeeld Schneider Electric, kan hun gegevens van een ISO-bestand naar de USB-flashdrive schrijven en een alleen-lezen drive maken. Dit creëert een flashdrive die eruitziet en zich gedraagt ??als een cd-rom-schijf en kan worden gebruikt om firmware of software te uploaden naar een industrieel besturingssysteem zonder dat een virus op de USB terechtkomt en zich tijdens firmware-updates verspreidt.

Dit is waar omdat een cd-rom-apparaat per definitie alleen-lezen is. Denk aan een Compact Disc; men kan niet naar dat type schijf schrijven. Dit is een geweldige USB-flashdrive voor industrieel besturingssysteem.

Lock License is een product waarbij de USB altijd schrijfbeveiligd is, maar met een speciaal stukje code kan de ICS-fabrikant de USB beschrijfbaar maken. Dit verschilt van de schijflicentie omdat de schijflicentiedrive nooit kan worden bijgewerkt of gewijzigd. Het Lock License-product is het meest geschikte apparaat voor veilige ICS USB-flashdrive-oplossingen. De Lock License-drive geeft de controle over wanneer het apparaat beschrijfbaar wordt, en zorgt ervoor dat de standaardstatus van de flashdrive tegen schrijven is beveiligd.

Anders gezegd, de Lock License-drive is altijd beveiligd tegen schrijven (alleen-lezen) wanneer de stick wordt losgekoppeld van de stroom. Dus zelfs in het geval dat de ICS-fabrikant is vergeten de alleen-lezen-status in te schakelen na het laden van gegevens, is de schijf nog steeds beveiligd tegen schrijven als deze eenmaal van de computer is verwijderd.

Vergeet niet dat de meest veilige ICS USB-flashdrive degene is die alleen-lezen is. Dit houdt in dat de ICS-fabrikant de volledige controle heeft over zijn technologische omgeving voordat hij iets naar de schijf schrijft, wat uiteindelijk een alleen-lezen – veilige – oplossing creëert.

Aangezien de Lock License-drive een versleuteld commando accepteert om beschrijfbaar te worden, stelt dit een ICS-fabrikant in staat om oplossingen te creëren om de schrijfbeveiliging te ontgrendelen, datadumps of firmwarewijzigingen uit te voeren en vervolgens de drive opnieuw te vergrendelen; allemaal programmatisch.

Dit is weer een uitstekend voorbeeld van een USB-flashdrive met een industrieel besturingssysteem.

Het bedrijf dat deze twee producten aanbiedt is Nexcopy Opgenomen. Dit is een in de VS gevestigd bedrijf dat gevestigd is in Zuid-Californië en sinds 2004 actief is.

ics usb-flashdrive

Instrumentatie en communicatie zijn de drijvende krachten achter de innovatie voor de Industrie 4.0-fase en zijn van plan om slimme productie, slimme mobiliteit, slimme huizen, slimme steden en slimme fabrieken te bouwen. Tijdens deze vierde fase is het belangrijk om de industriële besturingssystemen zo veilig mogelijk te houden. Het gebruik van veilige ICS USB-flashstations speelt een belangrijke rol in die beveiliging.

Bron: Industriële controlesysteem USB-flashdrive ontworpen voor ICS-beveiliging

Labels:, , ,

Copyright ©

Copyright © 2006-2019 by
USB Powered Gadgets and more…
All rights reserved.

GetUSB offers advertising opportunities on our website which has at least 1,000 unique visits per day.

For more information,

Visit Our Advertising Page